Privacy

Persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de correcte afhandeling van uw bestelling. We zullen de gegevens nooit zonder je toestemming aan derden verstrekken. Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ons, kunt u dit laten weten via een e-mail.

 

Disclaimer

Jella Ekelmans is eigenaar van de website www.woninginrichtingtotaal.nl en www.projectinrichtingtotaal.nl en alle onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, handelsnamen en logo's zijn eigendom van of in licentie bij Woninginrichting Totaal en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Wij bedanken onze leveranciers voor de toestemming een aantal sfeerfoto's te mogen gebruiken.